auto heritage warsztat samochodowy warszawa ursus skorosze

AUTO HERITAGE

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności strony internetowej AUTO HERITAGE

Polityka prywatności zawiera wszelkie istotne informacje dotyczące administrowania danymi osobowymi, przechowywania danych osobowych, ich celu i czasu, polityki cookies, polityki prywatności bezpieczeństwa partnerów biznesowych i przekazywaniu danych osobowych podanych na witrynie internetowej AUTO HERITAGE, prowadzonej pod adresem www.autoheritage.pl przez przedsiębiorcę HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336, prowadzącego warsztat samochodowy AUTO HERITAGE pod adresem ul. Nowotyska 10, 02-495 Warszawa.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tak zwane: RODO, Administrator informuje, że:

 1. Podanie wszelkich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest całkowicie dobrowolne. Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach i w zakresie, na które wyrazili Państwo zgodę. Jednocześnie wycofanie zgody na ich przetwarzanie i nieprzekazanie nam Państwa danych, poskutkuje brakiem możliwości zrealizowania przez nas Państwa zapytania w zakresie wyceny naprawy lub zgłoszenia szkody komunikacyjnej.
 2. Do kontaktowania się z Państwem używamy naszych adresów e-mailowych oraz telefonów służbowych. 
 3. W każdym momencie istnieje możliwość aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych – w tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mailowym biuro@autoheritage.pl
 4. Skrupulatnie przestrzegamy bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z naszymi zasadami poniżej. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mailowym biuro@autoheritage.pl lub przesłania korespondencji na adres pocztowy HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, ul.Powstańców Warszawy 23, 05-840 Brwinów. NIP: 534-260-74-69
 5. Wszystkie informacje na temat Polityki Prywatności zostały przygotowane w oparciu o założenia ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tak zwane RODO. 

DEFINICJE:

Administrator danych osobowych – HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336 prowadzący witrynę internetową pod adresem www.autoheritage.pl, który pobiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta w celach związanych ze złożeniem przez niego zapytania w zakresie wyceny naprawy lub zgłoszeniem szkody komunikacyjnej.
Witryna internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym www.autoheritage.pl
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne dokonujące zakupów towarów i usług.
Dane – dane osobowe, dane firmy niezbędne do złożenia zapytania w zakresie wyceny naprawy lub zgłoszenia szkody komunikacyjnej, ale także wszelkie dane zbierane w postaci plików cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych przez Klienta w witrynie internetowej Administratora jest HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336, prowadząca warsztat samochodowy AUTO HERITAGE pod adresem ul. Nowotyska 10, 02-495 Warszawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator z należytą starannością przestrzega bezpieczeństwa danych osobowych w witrynie internetowej pod adresem www.autoheritage.pl. Administrator szyfruje połączenie certyfikatem bezpieczeństwa SSL, który poświadcza wiarygodność domeny, jej właściciela i bezpieczeństwo szyfrowania danych. Administrator gromadzi i przetwarza jedynie niezbędne jemu dane w celu realizacji złożonego zapytania lub zgłoszenia, czy też prowadzenia wysyłki mailingowej, na którą zgodę musi wydać użytkownik witryny internetowej. Administrator umożliwia dostęp do danych osobowych jak najmniejszej ilości osób, a do tego osób, które zostały zaznajomione z zabezpieczeniem i ochroną przekazywanych danych osobowych. 

PAŃSTWA DANE OSOBOWE – CEL, OKRES, PODSTAWA PRZETWARZANIA I MOŻLIWOŚCI COFNIĘCIA ZGODY

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, bezpłatne i służy możliwości zrealizowania przez Administratora złożonego przez Państwa w witrynie internetowej www.autoheritage.pl zapytania. Niepodanie danych wiąże się z:

 • brakiem możliwości odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgłoszenie,
 • brakiem możliwości otrzymywania informacji o produktach, promocjach, ofertach specjalnych związanych z usługami Administratora.

Cel i okres przetwarzania

 • Realizacja zapytań wysłanych w witrynie internetowej – w tym celu niezbędne są nam Państwa dane w zależności od formularza, takie jak:
 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, 
 2. PESEL lub NIP firmy,
 3. numer telefonu oraz adres e-mail w celu komunikacji związanej z realizacją zapytania,
 4. marka, model, numer rejestracyjny oraz numer nadwozia pojazdu/ów,
 5. rodzaj posiadanego ubezpieczenia,
 6. rodzaj nadwozia, silnika, pojemność, moc silnika.
 • Marketing – w tym przesyłanie newslettera z nowościami, promocjami, ofertami specjalnymi. Do tego celu potrzebujemy danych, które zostają wpisane przez Państwa dobrowolnie w sekcji zapisu do newslettera. Dane, które są niezbędne do tego rodzaju marketingu to adres e-mail. 

Państwa dane, które zostały podane w celu złożenia zapytania, zgłoszenia szkody komunikacyjnej lub wystawienia dokumentu wykonania usługi są przetwarzane przez Administratora i ewentualne podmioty z nim współpracujące w zakresie: 

 • imię i nazwisko, telefon, PESEL/NIP, adres e-mail, stanowiące dane niezbędne do złożenia zapytania o wycenę lub zgłoszenia szkody komunikacyjnej przekazujemy Rzeczoznawcom, z którymi współpracujemy
 • imię i nazwisko, adres oraz NIP/KRS wskazane jako dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży przekazywane są w postaci dokumentu księgowego, do systemu:
 • ifirma.pl – Power Blue Media SA z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000281947, NIP: 898-164-75-72

Zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych Państwa dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, który następuje po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży. 

Podstawa przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w witrynie internetowej www.autoheritage.pl jest zgodne z przepisami prawa regulującymi wszelkie zapisy dotyczące ich przetwarzania, przechowywania i ich swobodnego przepływu. 

Przetwarzanie danych osobowych w witrynie internetowej Administratora jest zgodne z:

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tak zwane RODO, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Wszystkie zastosowane środki bezpieczeństwa w witrynie internetowej www.autoheritage.pl w kwestii danych osobowych są zgodne z powyższymi aktami prawnymi. 

Możliwości cofnięcia zgody 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie Państwa danych, mają Państwo prawo:

 • dostępu do danych osobowych ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia
 • odmowy lub ograniczenia dostępu do danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wniesienia wobec niemu sprzeciwu
 • przenoszenia danych osobowych do innego Administratora
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH U PARTNERÓW BIZNESOWYCH ADMINISTRATORA

Administrator współpracuje Partnerami Biznesowymi, którym może przekazywać Państwa dane. Są to podmioty, bez których Administrator nie mógłby w pełni zrealizować Państwa zapytania lub też nie mógłby prawidłowo rozliczać swoich przychodów z prowadzonej działalności. Jednocześnie każdy z Partnerów Biznesowych Administratora stosuje własną politykę bezpieczeństwa ochrony danych, zgodną z obowiązującymi przepisami i stara się zabezpieczać je należycie. Administrator nie może i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych i ewentualnych nieprawidłowości z nimi związanych u jego Partnerów Biznesowych. 

Partnerzy Biznesowi Administratora to, m.in.:

 • Biuro niezależnego Rzeczoznawcy
 • Dostawca oprogramowania witryny internetowej Administratora
 • Dostawca oprogramowania księgowego
 • Podmioty realizujące usługi marketingowe
 • Podmioty realizujące usługi statystyczne
 • Podmioty realizujące usługi mailingowe, tj.newsletter
 • Organy Publiczne, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić informacje o danych, w określonym zakresie

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Na stronie internetowej Administratora www.autoheritage.pl wykorzystywane są pliki cookies, czyli tak zwane ciasteczka, które są plikami tekstowymi zawierającymi dane informatyczne. Pliki te przechowywane są na urządzeniach użytkownika stron internetowych i wykorzystywane przy ich przeglądaniu, w celu rozpoznania użytkownika i dostosowania strony do jego preferencji. Pliki cookies służą także do opracowywania anonimowych statystyk, które po zgromadzeniu ich wyników, pomagają zoptymalizować treści strony internetowej. Zebrane dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ponadto, co ważne, każdy z użytkowników stron internetowych ma prawo zarządzać danymi w zakresie polityki cookies poprzez ich wybór w używanej przez nich przeglądarce internetowej. 

Pliki cookies w witrynie internetowej Administratora – kompendium informacji:

 • są wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu internetowego
 • są wymagane do prawidłowego działania strony internetowej i przechowywania wszelkich informacji dotyczących sesji użytkownika
 • są wykorzystywane przy personalizowaniu i trafnym wyborze produktów, treści wyświetlanych reklam i ofert skrojonych pod preferencje użytkownika
 • są wykorzystywane do obsługi funkcji związanych z integracją z portalami społecznościowymi

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator, jeśli będzie wymagać tego prawo, będzie wprowadzał nowe rozwiązania technologiczne w funkcjonowaniu witryny internetowej, będzie wprowadzał standardy wyższe od minimalnych wymaganych przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany założeń Polityki Prywatności. Jednocześnie o każdej takiej zmianie Administrator powiadomi osoby, których dane są przetwarzane dla celów jego witryny internetowej, w formie wiadomości e-mail, na adres wskazany przy rejestracji. 

Aktualny dokument Polityka Prywatności zawsze znajdować się będzie w dolnej części strony witryny internetowej www.autoheritage.pl w zakładce Polityka Prywatności. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych na cele witryny internetowej AUTO HERITAGE, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: biuro@autoheritage.pl.